Zarządzanie gospodarką cyrkularną w przedsiębiorstwach

2020-09-23 - 2020-09-23

Zarządzanie gospodarką cyrkularną w przedsiębiorstwach

Plakat promocyjny - Zarządzanie gospodarką cyrkularną w przedsiębiorstwach 23.09.2020 g.10-12 SkyHub XV piętro Łódź, ul.Piotrkowska 148/150

Gospodarka obiegu zamkniętego stanowi alternatywę dla tradycyjnego, linearnego modelu gospodarki. Jej celem jest przeciwdziałanie marnotrawieniu zasobów, dzięki zastosowaniu w przedsiębiorstwach innowacyjnych modeli biznesowych. Zmiana sposobu myślenia kadry zarządzającej w przedsiębiorstwach spowodowana jest nie tylko potrzebą poszukiwania oszczędności, w związku z ciągłym kurczeniem się zasobów naturalnych (a co za tym idzie perspektywą wzrostu cen surowców), ale również zmianą postaw konsumenckich i rosnącą świadomością ekologiczną. Promocja idei zrównoważonej gospodarki, a szczególnie zasad gospodarki cyrkularnej na każdym etapie prowadzenia działalności pozwala na kreowanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Wypracowane w ramach projektów międzynarodowych rozwiązania mogą stanowić inspiracje dla przedsiębiorców z regionu łódzkiego. Jednym z nich jest metodologia oceny cyklu życia produktu (LCA), która za pomocą specjalnych narzędzi pozwala zdefiniować najbardziej efektywny model gospodarowania zasobami naturalnymi oraz minimalizować jego wpływ na środowisko. LCA daje też szerokie możliwości najbardziej optymalnego wykorzystania zasobów pod względem ekonomicznym.

Agenda
10:00 - 12:00

  1. Wprowadzenie – prezentacja projektów realizowanych w województwie łódzkim
  2. Dyskusja Panelowa – 60 min.
    Dyskusja panelowa nt. proekologicznych rozwiązań biznesowych. Przygotowanie procesów produkcyjnych z zachowaniem norm środowiskowych w branży konstrukcyjnej i budowlanej.
    Uczestnicy na konkretnych przykładach pokażą jak w praktyce realizowany jest cykl życia produktu.
  3. Sesja pytań i odpowiedzi. - 30 min.
logotypy