Forum Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju - Łódzkie 2020

Forum Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju – Łódzkie 2020 to wydarzenie organizowane
przez Województwo Łódzkie w formie online.

Pierwsza edycja wydarzenia będzie wypełniona transmisjami live, rozmowami, prezentacjami oraz wirtualnymi stoiskami. Będziemy rozmawiać m.in.:

  • o sadownictwie;
  • przetwórstwie rolno-spożywczym,
  • gospodarce w obiegu zamkniętym,
  • budownictwie pasywnym i zeroenergetycznym.

Jednocześnie Forum będzie impulsem pobudzającym dyskusję na temat aktualnej sytuacji oraz perspektyw rozwojowych na poziomie regionalnym, europejskim oraz światowym.

Wydarzenie skierowane jest do mieszkańców województwa łódzkiego, przedstawicieli środowisk biznesowych (w szczególności przedsiębiorców z sektora MŚP), a także przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu, nauki i szkolnictwa wyższego, klastrów
oraz konsorcjów naukowo-przemysłowych, izb przemysłowo-handlowych i gospodarczych, pracowników uczelni wyższych, doktorantów, studentów i uczniów szkół średnich.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Zapraszamy!

Pobierz program wydarzenia

logotypy