Zapewnienie realizacji postanowień sądowych o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osoby chorej psychicznie

Zdrowie, pomoc społeczna

Opis sprawy

Celem usługi jest realizacja postanowienia sądowego o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osoby chorej psychicznie, o której mowa w art. 29 ust. 1 bez zgody wymaganej w art. 22 


Marszałek Województwa realizuje przedmiotowe zadanie jako zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie art. 46 ust. 2b ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego. 
 
Realizacja postanowień sądowych polega na: 
  • ustaleniu miejsca w szpitalu psychiatrycznym,  
  • zorganizowaniu transportu medycznego (z lekarzem).

Kogo dotyczy
Czas realizacji
Opłaty

Sposob dostarczenia dokumentow

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów: 


1.Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym). 

2.Złożyć osobiście w urzędzie w godzinach jego pracy.

Podstawa prawna

Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 882).

Tryb odwoławczy

Brak

Załączniki

Brak załączników

logotypy