Wpisanie wyborcy do rejestru wyborców

Sprawy obywatelskie

Opis sprawy

Usługa umożliwia wpisanie wyborcy na jego wniosek do rejestru wyborców.

Kogo dotyczy
Czas realizacji
Opłaty

Nie dotyczy

Sposob dostarczenia dokumentow

Do elektronicznej komunikacji z Urzędem wykorzystywana jest Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej ePUAP (http://epuap.gov.pl).

W celu skorzystania z ePUAP należy założyć bezpłatne konto oraz założyć profil zaufany "eGo" (sprawdź, jak założyć profil zaufany) , który jest bezpłatną metodą potwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznej administracji – to odpowiednik kwalifikowanego podpisu elektronicznego bądź posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny.

W wyniku przesłania formularza elektronicznego do Urzędu na platformie ePUAP, zostanie automatycznie wygenerowane dla Państwa potwierdzenie wniesienia dokumentu tzw. Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO)

Podstawa prawna

Tryb odwoławczy

Od decyzji w sprawie odmowy wpisania do rejestru wyborców przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego miejscowo sądu rejonowego. Skargę wnosi się za pośrednictwem wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji o odmowie wpisanie do rejestru wyborców.

Załączniki

Brak załączników

Załatw sprawę

Więcej spraw w kategorii

logotypy