Wnioskowanie o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego

Sprawy obywatelskie

Opis sprawy

Usługa umożliwia złożenie do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego wniosku o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego, co spowoduje wydanie uprawnionym osobom stosownego odpisu.

Kogo dotyczy
Czas realizacji
Opłaty
- 22 zł za odpis skrócony aktu stanu cywilnego (także za odpis wielojęzyczny);
- 33 zł za odpis zupełny aktu stanu cywilnego.
- Bezpłatnie np. w sprawach ubezpieczeń społecznych lub zasiłków rodzinnych.

Opłatę należy uiścić na konto gminy właściwej ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego, do którego składany jest wniosek o wydanie odpisu

Sposob dostarczenia dokumentow

Podstawa prawna

Tryb odwoławczy

Odmowa wydania odpisu następuje w formie decyzji administracyjnej. Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do właściwego miejscowo wojewody za pośrednictwem kierownika urzędu stanu cywilnego, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Załączniki

Brak załączników

Załatw sprawę

Więcej spraw w kategorii

logotypy