Skreślenie z rejestru wyborców

Sprawy obywatelskie

Opis sprawy

Usługa umożliwia skreślenie wyborcy z rejestru wyborców na jego pisemny wniosek

Kogo dotyczy
Czas realizacji
Opłaty
Nie dotyczy

Sposob dostarczenia dokumentow

Do elektronicznej komunikacji z Urzędem wykorzystywana jest Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej ePUAP (http://epuap.gov.pl).

W celu skorzystania z ePUAP należy założyć bezpłatne konto oraz założyć profil zaufany "eGo" (sprawdź, jak założyć profil zaufany) , który jest bezpłatną metodą potwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznej administracji – to odpowiednik kwalifikowanego podpisu elektronicznego bądź posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny.

W wyniku przesłania formularza elektronicznego do Urzędu na platformie ePUAP, zostanie automatycznie wygenerowane dla Państwa potwierdzenie wniesienia dokumentu tzw. Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO)

Podstawa prawna

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Załatw sprawę

Więcej spraw w kategorii

Gdzie załatwic sprawę

Znaleziono urzędy


logotypy