Zezwolenie na uprawę maku/konopi

Rolnictwo, leśnictwo

Opis sprawy

Usługa umożliwia złożenie wniosku do wójta/burmistrza/prezydenta miasta (właściwego ze względu na miejsce położenia uprawy) o wydanie zezwolenia na uprawę maku i/lub konopi włóknistych.
Uprawa maku i konopi włóknistych może być prowadzona na określonej powierzchni, w wyznaczonych rejonach, przy zastosowaniu materiału siewnego określonego w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii.
Uprawa maku, za wyjątkiem maku niskomorfinowego, może być prowadzona wyłącznie na potrzeby przemysłu farmaceutycznego i nasiennictwa.
Uprawa maku niskomorfinowego może być prowadzona wyłącznie na cele spożywcze i nasiennictwa.
Uprawa konopi włóknistych może być prowadzona po zawarciu umowy kontraktacji z podmiotem posiadającym zezwolenie marszałka województwa na prowadzenie działalności w zakresie skupu konopi włóknistych oraz spełnieniu jednego z poniższych warunków:

  • zawarcie umowy sprzedaży, o której mowa w art. 91 ust. 1 ustawy,
  • zawarcie umowy o przetworzenie słomy konopnej na włókno, o której mowa w art. 91 ust. 1 ustawy,
  • zobowiązanie do przetworzenia słomy konopnej na włókno we własnym zakresie.

Kogo dotyczy
Czas realizacji
Opłaty
30, 00 zł

Sposob dostarczenia dokumentow

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii. (Dz. U. z 2012 r. poz. 124 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego KolegiumOdwoławczego za pośrednictwem organu wydającego zezwolenia w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Załączniki

Brak załączników

logotypy