Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie skupu maku i konopi włóknistych

Rolnictwo, leśnictwo

Opis sprawy

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie skupu maku i konopi włóknistych, wydawane w drodze decyzji przez Marszałka Województwa Łódzkiego dla terenu województwa łódzkiego określające w szczególności zakres i cel prowadzonej działalności.

Kogo dotyczy
Czas realizacji
Opłaty
Opłata skarbowa za wydanie decyzji w wysokości 125 zł.

Sposob dostarczenia dokumentow

Wnioski należy składać w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego (parter) w godz. 8.00 – 16.00, Al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź lub za pośrednictwem poczty.

Podstawa prawna

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 783 z późn. zm.) art. 46 ust. 4, ust. 5, ust.6, ust.7.

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania (w dwóch egzemplarzach), do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, za pośrednictwem Marszałka Województwa Łódzkiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Załączniki

Brak załączników

logotypy