Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu lub zaleganiu w podatkach dla osób fizycznych i osób prawnych

Podatki, opłaty

Opis sprawy

Usługa umożliwia wysłanie do wybranej instytucji publicznej wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu lub zaleganiu w podatkach dla osób fizycznych i osób prawnych.
Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości wydaje się na podstawie dokumentacji danego organu podatkowego oraz informacji otrzymanych od innych organów podatkowych.
Usługę można zrealizować elektronicznie.

Kogo dotyczy
Czas realizacji
Opłaty
21 zł

Sposob dostarczenia dokumentow

Podstawa prawna

  • Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1282)
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 roku w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz. U. z 2011 r. Nr 293, poz. 1726)

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Załączniki

Brak załączników

logotypy