Zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych

Geodezja, kartografia

Opis sprawy

Zawiadomienia o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych

Kogo dotyczy
Czas realizacji
Opłaty
Brak opłat.

Sposob dostarczenia dokumentow

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów: 
1.Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
2.Złożyć osobiście w urzędzie w godzinach jego pracy.
3.Przy wykorzystaniu Elektronicznej Skrzynki Podawczej:
Do elektronicznej komunikacji z Urzędem wykorzystywana jest Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej ePUAP (http://epuap.gov.pl).

W celu skorzystania z ePUAP należy założyć bezpłatne konto oraz założyć profil zaufany "eGo" (sprawdź, jak założyć profil zaufany) , który jest bezpłatną metodą potwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznej administracji – to odpowiednik kwalifikowanego podpisu elektronicznego bądź posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny.

W wyniku przesłania formularza elektronicznego do Urzędu na platformie ePUAP, zostanie automatycznie wygenerowane dla Państwa potwierdzenie wniesienia dokumentu tzw. Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prackartograficznych (Dz. U. z 2014 r., poz. 924)

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Załączniki

Brak załączników

Więcej spraw w kategorii

logotypy