Wydanie dziennika budowy/rozbiórki

Geodezja, kartografia

Opis sprawy

Uzyskanie ostemplowanego dziennika budowy

Kogo dotyczy
Czas realizacji
Opłaty
Należy uiścić opłatę za wydanie dziennika budowy/rozbiórki (równą cenie nabycia przez Urząd)

Sposob dostarczenia dokumentow

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Brak

Załączniki

Brak załączników

Załatw sprawę

Więcej spraw w kategorii

logotypy