Zmiana imion i nazwisk

Dowody osobiste, meldunki

Opis sprawy

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o zmianę imienia lub nazwiska.

Kogo dotyczy
Czas realizacji
Opłaty
Opłata skarbowa:
1) za wyd. dec. w spr. zmiany imienia lub nazwiska – 37 zł,
2) za wyd. dec. w spr. ustalenia pisowni lub brzmienia imienia (nazwiska) -22 zł,
3) za wyd. dec. w spraw. powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego -11 zł

Sposob dostarczenia dokumentow

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

  1. Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
  2. Złożyć osobiście w urzędzie w godzinach jego pracy.
  3. Przy wykorzystaniu Elektronicznej Skrzynki Podawczej:
Do elektronicznej komunikacji z Urzędem wykorzystywana jest ElektronicznaPlatforma Usług Administracji Publicznej ePUAP (http://epuap.gov.pl).

W celu skorzystania z ePUAP należy założyć bezpłatne konto w tym systemie oraz założyć „zaufany profil”, który jest bezpłatną metodąpotwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznejadministracji – to odpowiednik bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym bądź posiadać bezpiecznypodpis elektroniczny.

Spośród udostępnionych formularzy możnawybrać konkretny formularz elektroniczny lub też pismo ogólne (doktórego mogą być załączone pisma i dokumenty w różnych sprawach). Wwyniku przesłania formularza elektronicznego do Urzędu na platformieePUAP automatycznie wygenerowane zostanie dla Państwa potwierdzeniewniesienia podania tzw. Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 15 listopada 1956 roku o zmianie imion i nazwisk (Dz. U. z 2005 r. Nr 233, poz. 1992 z późn. zm.)
  • Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1264 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r.Kodeks rodzinny i opiekuńczy. (Dz. U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Do właściwego Wojewody za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Załączniki

Brak załączników

Załatw sprawę

logotypy