Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego

Dowody osobiste, meldunki

Opis sprawy

Wymeldowanie z pobytu stałego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej lub cudzoziemca.

Kogo dotyczy
Czas realizacji
Opłaty
Nie dotyczy

Sposob dostarczenia dokumentow

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2016 r., poz. 722 z późn. zm., Art. 33, ust. 1, Art. 40)

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Załączniki

Brak załączników

Załatw sprawę

logotypy