Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej

Dowody osobiste, meldunki

Opis sprawy

Realizacja obowiązku zgłoszenia przez obywatela Rzeczypospolitej Polskiej lub cudzoziemca, który zameldował się na pobyt stały lub czasowy wyjazdu poza granice RP.

Kogo dotyczy
Czas realizacji
Opłaty
Nie dotyczy

Sposob dostarczenia dokumentow

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2016 r., poz. 722 z późn. zm., Art. 36, Art. 40, )

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Załączniki

Brak załączników

Załatw sprawę

logotypy