Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

Dowody osobiste, meldunki

Opis sprawy

Usługa umożliwia zgłoszenie przez posiadacza dowodu osobistego wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego, w następstwie czego dokonywane jest unieważnienie dowodu osobistego.

Kogo dotyczy
Czas realizacji
Opłaty
Nie dotyczy.

Sposob dostarczenia dokumentow

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1464 z późn. zm., )
  • Rozporządzenie Ministra SprawWewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowoduosobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawaniadowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2015 r., poz. 212)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25sierpnia 2017 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru dowoduosobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawaniadowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2017 r., poz. 1626)

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.

Załączniki

Brak załączników

Załatw sprawę

logotypy