Rejestracja urodzeń

Dowody osobiste, meldunki

Opis sprawy

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o rejestracji urodzeń.Usługa umożliwia zgłoszenie dziecka do rejestracji i wydanie aktu urodzenia dziecka w urzędzie w formie 3 szt. odpisów skróconych aktu urodzenia dziecka.Zgodnie z prawem, każde urodzone dziecko wymaga zarejestrowania w USC w terminie 14 dni od dnia narodzin (jeżeli dziecko urodziło się martwe wterminie 3 dni).Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego dokonuje obowiązku meldunku dziecka urodzonego w miejscu stałego pobytu rodziców.

Kogo dotyczy
Czas realizacji
Opłaty
brak opłat

Sposob dostarczenia dokumentow

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

  1. Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
  2. Złożyć osobiście w urzędzie w godzinach jego pracy.
  3. Przy wykorzystaniu Elektronicznej Skrzynki Podawczej:
Do elektronicznej komunikacji z Urzędem wykorzystywana jest ElektronicznaPlatforma Usług Administracji Publicznej ePUAP (http://epuap.gov.pl).

W celu skorzystania z ePUAP należy założyć bezpłatne konto w tym systemie oraz założyć „zaufany profil”, który jest bezpłatną metodąpotwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznejadministracji – to odpowiednik bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym bądź posiadać bezpiecznypodpis elektroniczny.

Spośród udostępnionych formularzy możnawybrać konkretny formularz elektroniczny lub też pismo ogólne (doktórego mogą być załączone pisma i dokumenty w różnych sprawach). Wwyniku przesłania formularza elektronicznego do Urzędu na platformieePUAP automatycznie wygenerowane zostanie dla Państwa potwierdzeniewniesienia podania tzw. Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 września 1986 - Prawo aktu stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Do Wojewody za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od otrzymania decyzji

Załączniki

Brak załączników

Załatw sprawę

logotypy