Elodzkie.pl Wrota Regionu Łódzkiego

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Polityka prywatności serwisu www.elodzkie.pl

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego szanuje prywatność użytkowników i dbam o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL). Dane osobowe podawane w formularzu na stronie rejestracji są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych. Zależy nam, aby każdy, kto odwiedza portal elodzkie, dokładnie wiedział, jak może chronić swoją prywatność. Dlatego też zachęcamy do zapoznania się z niniejszą Polityką Prywatności.

Korzystając z naszych stron i aplikacji internetowych akceptujesz zasady Polityki Prywatności. Wszelkie czynności związane z funkcjonowaniem portaleu elodzkie podejmowane są poprzez komórki organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego oraz wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne.

GROMADZENIE DANYCH:

Wszelkie dane osobowe zbierane przez portal elodzkie są gromadzone na dwa sposoby:

  • a) Informacje podawane dobrowolnie przez użytkowników w celu korzystania z formularzy kontaktowych, oraz w celu tworzenia kont użytkowników na portalu elodzkie. Dane te zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej usługi. Podanie danych, wymaga wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych
  • b) Informacje uzyskiwane automatycznie podczas korzystania przez użytkowników z portalu elodzkie, tj.:
    • Informacje w dziennikach serwerów - nasze serwery automatycznie zapisują takie dane, jak żądanie strony wysyłane przez użytkownika, datę i godzinę żądania, dane urządzenia (np. model sprzętu), typ przeglądarki, język przeglądarki, typ systemu operacyjnego, adres IP oraz tzw. pliki cookies.
    • Adres IP - każdy komputer podłączony do Internetu ma przypisany niepowtarzalny numer, czyli adres IP. Na jego podstawie można np. zidentyfikować kraj, z którego dany użytkownik łączy się z siecią.
    • Pliki cookies (tzw. ciasteczka) - niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty (komputer, tablet, smartfon itp.).

MECHANIZM COOKIES

Podczas korzystania z portalu elodzkie przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera.

Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika.

Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe użytkowników. Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach portal ani śledzenia ich nawigacji.

Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą konfiguracji przeglądarki  internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w na stronach internetowych producentów przeglądarek internetowych.

Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na portalu.

Na portalu elodzkie wykorzystywane są następujące pliki cookies:

    umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu; służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu; „umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu; umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.; Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics (prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności Google Analytics.), które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w celu optymalizacji działań

ZBIERANIE DANYCH OSOBOWYCH:

Dane osobowe zbierane przez strony i aplikacje internetowe zamieszczone na portalu elodzkie przeznaczone są wyłącznie na użytek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego (do celów administracyjnych i statystycznych) lub służą do zapewnienia określonych usług naszym odbiorcom (użytkownikom).

Administratorem danych osobowych zbieranych na portalu elodzkie jest Marszałek Województwa Łódzkiego z siedzibą w Łódź 90-051, al. Piłsudskiego 8,.

Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony danych osobowych pod e-mailem iod@lodzkie.pl lub pisemnie na adres: Inspektor Ochrony Danych Osobowych UMWŁ, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź.

Dane osobowe, podane przez użytkownika na portale elodzkie, będą przetwarzane wyłącznie w celu do którego są zbierane. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak niezbędny do realizacji celu w jakim są one zbierane. Niepodanie danych osobowych jest równoznaczne z brakiem możliwości korzystania z określonej usługi. Dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania zgody/ dezaktywacji konta lub rezygnacji z usługi przez użytkownika.

Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich: sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Użytkownik ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy RODO. Dane osobowe użytkownika mogą zostać ujawnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dane te nie będą jednak udostępniane innym instytucjom, organizacjom, osobom trzecim i nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.

Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

BEZPIECZEŃSTWO:

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego dokłada wszelkich starań, aby chronić portal elodzkie przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.

Portal elodzkie zawiera odnośniki do innych stron internetowych. Rekomendujemy, aby po przejściu na inne strony, zapoznać się z obowiązującą tam polityką prywatności, gdyż nie odpowiadamy za politykę prywatności zawartą na tamtych stronach.

Zdajemy sobie sprawę, że ponosimy odpowiedzialność za ochronę danych powierzonych nam przez użytkowników. Kwestie bezpieczeństwa traktujemy niezwykle poważnie. Dlatego dokładamy wszelkich starań, aby chronić nasze strony i aplikacje internetowe przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich oraz kontrolujemy nasze metody gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji. Stosujemy urządzenia i systemy zabezpieczające dane przetwarzane na serwerach oraz fizyczne środki bezpieczeństwa.

logotypy