Ładowanie...
Przejdź do zawartości

Jednostka Samorządu Terytorialnego


Gmina Ujazd

Urząd Gminy Ujazd
Gmina Ujazd
97-225
Ujazd
Plac Kościuszki
6
44 719 21 29
44 719 21 29
ugujazd@ujazd.com.pl
/p85s7ii8jm/skrytka
http://ujazd.com.pl
1016102

Sprawy możliwe do załatwienia drogą elektroniczną

Nazwa
Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy osobie powyżej 18 lat
Zawarcie związku małżeńskiego w Urzędzie Stanu Cywilnego i jego rejestracja
Wniosek o udzielenie informacji dotyczących złożonych ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
Wydanie zezwolenia na wyprzedaż napojów alkoholowych
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
Zgłoszenie wpisu do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót
Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów
Organizacja imprezy masowej
Pismo ogólne do urzędu
Skargi, wnioski, zapytania do urzędu
Uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego
Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (becikowe)