Ładowanie...
Przejdź do zawartości
wrota regionu łódzkiego
logotyp mobile

system e-usług publicznych województwa łódzkiego

O projekcieWybierz sprawę

Wrota Regionu Łódzkiego

O projekcie

Celem głównym Projektu „Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)” jest budowa e-Administracji oraz rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie województwa łódzkiego, a także wzrost wykorzystania technik i technologii informatycznych w administracji samorządowej.

W ramach projektu zastosowano nowoczesne rozwiązania technicznei technologiczne, w postaci sprzętu jak i oprogramowania, które umożliwiają usprawnienie przepływu informacji, ograniczenie kosztów i czasu przeznaczonych dotychczas na wykonywanie czynności manualno-papierowych oraz poprawę bezpieczeństwa pracy i komunikacji.

  •  Usługi online
  •  Dostępność z każdego urządzenia
  •  Łatwe w użyciu
  •  Narzędzie jest w zupełności darmowe

Profil zaufany

Profil Zaufany to elektroniczne dane osoby posiadającej konto na ePUAP, które pozwalają na jej identyfikację.

Przy zakładaniu konta na ePUAP tworzony jest profil użytkownika, który po złożeniu wniosku i potwierdzeniu w Punkcie Potwierdzania staje się Profilem Zaufanym.

Mając swój Profil Zaufany, możesz podpisywać pisma urzędowe wysyłane drogą elektroniczną. W tym zakresie Profil Zaufany jest bezpłatną alternatywą dla bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego ważnym certyfikatem kwalifikowanym.

Dowiedz się więcej

Epuap

ePUAP (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) – ogólnopolska platforma teleinformatyczna służąca do komunikacji obywateli i przedsiębiorców z jednostkami administracji publicznej w ujednolicony, standardowy sposób. Platforma służy również do komunikacji pomiędzy jednostkami administracji publicznej. Usługodawcami są podmioty administracji publicznej oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne zlecone lub powierzone im do realizacji.

Dowiedz się więcej