Wojewódzki Konkurs pn. "Tradycyjne Pierniki Świąteczne - 2021"

Wojewódzki Konkurs pn. "Tradycyjne Pierniki Świąteczne - 2021"

Wojewódzki Konkurs pn. Tradycyjne Pierniki Świąteczne

Celem Konkursu jest:

  1. Popularyzacja i rozpowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy na temat produktów tradycyjnych i lokalnych pochodzących  z województwa łódzkiego.
  2. Zachęcenie mieszkańców, dzieci i młodzieży do wykorzystywania produktów tradycyjnych i lokalnych pochodzących z województwa łódzkiego w przygotowywanych piernikach.
  3. Kultywowanie, propagowanie i pogłębianie wiedzy o kuchni regionalnej województwa łódzkiego.
  4. Wzmacnianie tożsamości regionalnej wśród mieszkańców województwa łódzkiego oraz wyeksponowanie charakterystyki kulinarnej regionu.
  5. Popularyzacja wypieków powstałych w oparciu o tradycyjne receptury.
  6. Budowanie i wspieranie  tożsamości kulturowej i regionalnej w oparciu o ciągłość tradycji przekazywaną z pokolenia na pokolenie.
Niestety minął już termin na wysłanie formularza.
logotypy