Wojewódzki Konkurs pn. "Ogrody i ogródki województwa łódzkiego"

Wojewódzki Konkurs pn. "Ogrody i ogródki województwa łódzkiego"

Baner Ogrody i ogródki województwa łódzkiego

Dane teleadresowe

Pole wymagane

Pole wymagane

Pole wymagane

(kod pocztowy, miasto, ulica i numer mieszkania)

Pole wymagane

Pole wymagane

Pole wymagane

zaznacz właściwe, uczestnik wybiera z listy właściwą jedną opcję

Pole wymagane

Jestem:

Pole wymagane

(kod pocztowy, miasto, ulica, nr działki)

Dane konkursowe

wybierz tylko 1 kategorię, w której zgłaszasz pracę

Pole wymagane

Kategoria konkursowa

Pole wymagane

W opisie należy wskazać zastosowane rozwiązania techniczne oraz scharakteryzować nasadzoną roślinność, a w szczególności należy opisać rodzaje roślin uprawianych w Ogrodzie albo na Działce, uwzględnić aspekt ekologiczny (np. wykorzystanie wody deszczowej do podlewania, wykorzystanie kompostu do upraw, zastosowanie zasad permakultury przy uprawie Ogrodu albo Działki) oraz powinien zawierać uzasadnienie wpisywania się w wybraną kategorię tematyczną, o której mowa w § 5 (Maksymalny rozmiar 15240 KB)

Pole wymagane

Zdjęcia muszą ukazywać proces prac związanych z aranżacją Ogrodu albo Działki, począwszy od zdjęcia Ogrodu albo Działki przed rozpoczęciem prac aranżacyjnych, aż do zdjęcia przedstawiającego efekt końcowy, przy czym nie wymaga się dokumentowania na zdjęciach Uczestnika w trakcie prac aranżacyjnych. Nie zezwala się na dokonywanie zmian kompozycji fotografii typu fotomontaż lub manipulacja cyfrowa (Maksymalny rozmiar 15240 KB)

Pole wymagane

logotypy