Wojewódzki Konkurs pn. "Kolorowy balkon"

Wojewódzki Konkurs pn. "Kolorowy balkon"

Baner Kolorowy Balkon

Dane teleadresowe

Pole wymagane

Pole wymagane

Pole wymagane

(kod pocztowy, miasto, ulica i numer mieszkania)

Pole wymagane

Pole wymagane

Pole wymagane

Dane konkursowe

Wybierz tylko 1 kategorię, w której zgłaszasz pracę

Pole wymagane

Pole wymagane

W opisie należy wskazać zastosowane rozwiązania techniczne oraz scharakteryzować nasadzoną na Balkonie roślinność, a w szczególności należy opisać rodzaje roślin uprawianych na Balkonie lub wykorzystanych w kompozycjach ułożonych na Balkonie, uwzględnić bioróżnorodność rozumianą jako stworzenie na Balkonie miejsca przyjaznego dla ptaków (np. budka lęgowa, karmnik) lub owadów (domki dla owadów), opisać wykorzystany w aranżacji Balkonu system gromadzenia i rozprowadzania do roślin wody deszczowej, opisać wykorzystanie kompostu, a także wskazać na pomysłowość i oryginalność w zakresie wykorzystanych rozwiązań technicznych i nasadzonej roślinności. (Maksymalny rozmiar 15240 KB)

Pole wymagane

Zdjęcia muszą ukazywać proces prac związanych z aranżacją Balkonu, począwszy od zdjęcia Balkonu przed rozpoczęciem prac aranżacyjnych, aż do zdjęcia przedstawiającego efekt końcowy, przy czym nie wymaga się dokumentowania na zdjęciach Uczestnika w trakcie prac aranżacyjnych. Nie zezwala się na dokonywanie zmian kompozycji fotografii typu fotomontaż lub manipulacja cyfrowa (Maksymalny rozmiar 15240 KB)

Pole wymagane

logotypy