Rejestracja na Wojewódzki Dzień Sołtysa

Rejestracja na Wojewódzki Dzień Sołtysa

Logo ankiety

Dzień Sołtysa już na stałe wpisał się w kalendarz uroczystości Województwa Łódzkiego.
To święto tych, którzy dzięki swojemu zaangażowaniu w życie społeczności wiejskich tworzą obraz i wizerunek polskiej wsi. Ich praca społeczna kształtuje tożsamość regionalną, wzmacnia więzi między mieszkańcami i lokalnymi władzami.
Zachęcamy do rejestracji i podania swoich danych kontaktowych w formularzu poniżej. Pozwoli to na nawiązanie lepszej współpracy między Urzędem Marszałkowskim a Wami Sołtysami.

Patronat honorowy Herb Województwa

1

Dane kontaktowe

2

Dane ankietowe

Formularz rejestracyjny

Pole wymagane

Pole wymagane

Pole wymagane

Dane kontaktowe

Pole wymagane

Pole wymagane

Pole wymagane

Pole wymagane

Dalej

Pole wymagane

Czy słyszał Pan/Pani o Grantach Sołeckich?

Pole wymagane

Czy korzystał Pan/Pani z Grantów Sołeckich?

(1 - słabo, 5 - bardzo dobrze)

Pole wymagane

Jak ocenia Pan/Pani współpracę z samorządem lokalnym (gminą)?

Pole wymagane

Czy będzie chciał Pan/Pani uzyskiwać informację o możliwych dotacjach z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego?

Pole wymagane

Czy na terenie sołectwa funkcjonuje KGW i organizacje pozarządowe?

Pole wymagane

Czy zna Pan/Pani czasopismo lodzkie.pl?

Pole wymagane

Czy chce Pan/Pani otrzymywać czasopismo Województwa Łódzkiego?

Pole wymagane

Czy miał Pan/Pani kontakt z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego?
logotypy