Konkurs "SOŁTYS NA PLUS Województwa Łódzkiego"

Konkurs "SOŁTYS NA PLUS Województwa Łódzkiego"

Logo ankiety

Logo ankiety

Celem konkursu jest wyłonienia Sołtysa na Plus Województwa Łódzkiego.

Kandydata do tytułu „Sołtys na Plus Województwa Łódzkiego” mogą zgłaszać: rady sołeckie, mieszkańcy sołectwa, rady parafialne a także organizacje pozarządowe: OSP, KGW itp., stowarzyszenia sołtysów wszystkich szczebli oraz organy władzy samorządowej: rady gmin, wójtowie, burmistrzowie itd.
Aby zgłosić kandydaturę należy wypełnić formularz zgłoszeniowy(znajdujący się poniżej).

Organizator przygotował nagrody rzeczowe dla trzech najlepszych Sołtysów.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 maja 2021 r.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Patronat honorowy Herb Województwa

Dane teleadresowe

Pole wymagane

Pole wymagane

Pole wymagane

Pole wymagane

Proszę podać nazwę instytucji lub organizacji zgłaszającej oraz pełnioną funkcję (pole nieobowiązkowe)

Dane konkursowe

Pole wymagane

logotypy