Wojewódzki Konkurs Bożonarodzeniowy 2021

Wojewódzki Konkurs Bożonarodzeniowy 2021

Wojewódzki Konkurs Bożonarodzeniowy

Celem Konkursu jest:

  1. Popularyzacja i rozpowszechnianie wiedzy na temat produktów tradycyjnych  i lokalnych pochodzących  z województwa łódzkiego.
  2. Zachęcenie mieszkańców do wykorzystywania produktów tradycyjnych i lokalnych pochodzących z województwa łódzkiego w przygotowywanych potrawach lub wypiekach świątecznych.
  3. Kultywowanie, propagowanie i pogłębianie wiedzy o kuchni regionalnej województwa łódzkiego.
  4. Wzmacnianie tożsamości regionalnej wśród mieszkańców województwa łódzkiego oraz wyeksponowanie charakterystyki kulinarnej regionu.
  5. Odkrycie i upowszechnianie lokalnych tradycyjnych potraw wigilijnych oraz tradycyjnych wypieków bożonarodzeniowych, które mogłyby stać się kulinarną wizytówką regionu łódzkiego.
  6. Popularyzacja potraw i wypieków powstałych w oparciu o tradycyjne receptury.
  7. Budowanie i wspieranie  tożsamości kulturowej i regionalnej w oparciu o ciągłość tradycji przekazywaną z pokolenia na pokolenie.

Formularz

Dane teleadresowe

Pole wymagane

Pole wymagane

Pole wymagane

(miejscowość, powiat, kod pocztowy, ulica, numer domu/mieszkania

Pole wymagane

Pole wymagane

Dane konkursowe

Kategoria konkursowa

(zaznacz własciwą opcję)

Pole wymagane

Kategoria konkursowa

Pole wymagane

Pole wymagane

Plik PDF, JPG, DOC (Maksymalny rozmiar 15240 KB)

Pole wymagane

Plik JPG - maks. 3 pliki (aby załączyć kilka plików wybierz je za jednym razem) (Maksymalny rozmiar 15240 KB)

Pole wymagane

Plik JPG (Maksymalny rozmiar 15240 KB)

Lista Produktów Tradycyjnych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z województwa łódzkiego: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/woj-lodzkie

Oświadczenia i zgody

logotypy