Formularz uwag do projektu Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Formularz uwag do projektu Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

21 grudnia 2021 r. Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą Nr 1175/21  przyjął projekt  Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego (TPSTWŁ) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko celem przedłożenia do konsultacji społecznych. Dokument ten stanowi długofalową strategię modernizacji systemu społecznego, gospodarczego i energetycznego w województwie łódzkim.

Opracowanie planu transformacji Zagłębia Bełchatowskiego związane jest z przygotowaniem regionu do uruchomienia finansowania z Mechanizmu Sprawiedliwej Transformacji, w szczególności Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, obejmującego wsparciem regiony węglowe dotknięte negatywnymi skutkami dywersyfikacji gospodarczej.

Dokument, jakim jest TPSTWŁ powinien być przygotowany w ramach dialogu społecznego i współpracy z zainteresowanymi stronami, zgodnie z przepisem rozporządzenia (UE) 2021/1060 dotyczącym zasady partnerstwa. W myśl tego zapisu, w czerwcu 2021 roku przeprowadzone zostały wstępne konsultacje społeczne TPSTWŁ, w trakcie których zgłoszono 163 uwagi przez m.in. jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, przedsiębiorców, interesariuszy społecznych i gospodarczych, a także podmioty prywatne. Tak więc aktualny projekt dokumentu uwzględnia wnioski płynące z poprzednich konsultacji oraz wstępne uwagi i sugestie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Ministerstwa Aktywów Państwowych.

Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych projektu Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w szczególności przedstawicieli zainteresowanych podmiotów z wyznaczonego w regionie Obszaru Transformacji.

Konsultacje prowadzone będą od 23 grudnia 2021 r. do 26 stycznia 2022 r.

W przypadku pytań technicznych związanych z formularzem prosimy o kontakt mailowy na adres: transformacja@lodzkie.pl.

  • Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego - projekt Pobierz plik PDF
  • Załącznik do TPSTWŁ - Prognoza oddziaływania na środowisko do Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji WŁ   Pobierz plik PDF

Formularz

Wskazanie miejsca w dokumencie

Pole wymagane

Treść uwagi

Pole wymagane

Pole wymagane

Dane zgłaszającego

Pole wymagane

Pole wymagane

Pole wymagane

Adres email do kontaktu

logotypy