Formularz dla Partnerów Merytorycznych EFG2021

Formularz dla Partnerów Merytorycznych EFG2021

Baner EFG

Chcesz współtworzyć program XIV Europejskiego Forum Gospodarczego – Łódzkie 2021? Zgłoś temat panelu!

Jesienią 2021 r., już po raz czternasty, Województwo Łódzkie zorganizuje Europejskie Forum Gospodarcze. Obecnie rozpoczęły się prace nad agendą kolejnej edycji wydarzenia. Serdecznie zachęcamy Państwa do aktywnego włączenia się w kształtowanie programu. To doskonała okazja aby współtworzyć Forum.
Proponujemy Państwu objęcie roli Partnera Merytorycznego panelu. Partner może zaproponować temat panelu, zarekomendować grono ekspertów oraz wprowadzić do agendy elementy urozmaicające program. Jesteśmy otwarci na Państwa pomysły i propozycje.
Agenda Forum obejmuje wachlarz tematów gospodarczych. Zaproponowany wątek powinien wpisywać się w pojęcie szeroko rozumianej internacjonalizacji przedsiębiorstw.

Szczególnie interesujące będą zagadnienia związane z:

  • innowacyjnością i konkurencyjnością firm z grupy MŚP;
  • zwiększeniem poziomu handlu zagranicznego MŚP poprzez m.in.: pozyskanie nowych rynków zbytu, nawiązanie kontaktów i współpracy z partnerami zagranicznymi oraz pozyskiwanie informacji na temat rynków zagranicznych;
  • nowymi technologiami;
  • zarządzaniem i rozwojem przedsiębiorstw.

 Czekamy na Państwa ciekawe, nieoczywiste, intrygujące zgłoszenia. Rozważymy każdy pomysł!

Informacja o panelu / wydarzeniu

Pole wymagane

Pole wymagane

nazwa firmy / instytucji

Pole wymagane

(czas trwania panelu 45-60 minut)

Proponowani prelegenci

Proponowani prelegenci #1
Dodaj

Dane kontaktowe Zgłaszającego

Pole wymagane

Pole wymagane

Pole wymagane

logotypy