Aktualizacja planu transportowego

Aktualizacja planu transportowego

Szanowni Państwo,
zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu preferencji komunikacyjnych mieszkańców województwa łódzkiego i użytkowników komunikacji zbiorowej dotyczących wyboru środka transportu i postulatów transportowych. Zapewniamy, że wszelkie informacji uzyskane w trakcie badania są anonimowe i zostaną wykorzystane wyłączenie w celu poznania Państwa opinii na wskazany temat.
1

Pytania statystyczne

2

Pytania ankietowe

3

Postulaty transportowe

4

Ocena potrzeb

Pytania statystyczne

Pole wymagane

Pole wymagane

Pole wymagane

Pole wymagane

Pole wymagane

Dalej

Pytania ankietowe

Pole wymagane

Pole wymagane

Jak często korzysta Pan/Pani z poniższych środków transportu w podróżach międzymiastowych?

Pole wymagane

Pole wymagane

Pole wymagane

Pole wymagane

Pole wymagane

Pole wymagane

Podróż z ostatniego dnia roboczego

Proszę o podanie podróży z ostatniego dnia roboczego wg źródeł i celów

Pole wymagane

Pole wymagane

Pole wymagane

Pole wymagane

Wstecz Dalej

Który z postulatów transportowych uważa Pan/Pani za najważniejszy, a który za najmniej ważny?

Który z postulatów transportowych uważa Pan/Pani za najważniejszy, a który za najmniej ważny (gdzie "1" - najmniej ważny, a "5" - najważniejszy)?
Tylko jeden z postulatów może być najważniejszy i tylko jeden postulat możne być najmniej ważny.

("1" - najmniej ważny, a "5" - najważniejszy)

Pole wymagane

("1" - najmniej ważny, a "5" - najważniejszy)

Pole wymagane

("1" - najmniej ważny, a "5" - najważniejszy)

Pole wymagane

("1" - najmniej ważny, a "5" - najważniejszy)

Pole wymagane

("1" - najmniej ważny, a "5" - najważniejszy)

Pole wymagane

("1" - najmniej ważny, a "5" - najważniejszy)

Pole wymagane

("1" - najmniej ważny, a "5" - najważniejszy)

Pole wymagane

("1" - najmniej ważny, a "5" - najważniejszy)

Pole wymagane

("1" - najmniej ważny, a "5" - najważniejszy)

Pole wymagane

("1" - najmniej ważny, a "5" - najważniejszy)

Pole wymagane

("1" - najmniej ważny, a "5" - najważniejszy)

Pole wymagane

("1" - najmniej ważny, a "5" - najważniejszy)

Pole wymagane

Wstecz Dalej

Proszę ocenić zaspokojenie poszczególnych potrzeb przewozowych przez komunikację zbiorową na obszarze województwa łódzkiego

Proszę ocenić w skali od 1 do 5 (gdzie "1" - bardzo niski, a "5" - bardzo dobry) zaspokojenie poszczególnych potrzeb przewozowych przez komunikację zbiorową na obszarze województwa łódzkiego

Bezpośredniość (możliwość realizacji podróży bez przesiadania się)

Proszę ocenić w skali od 1 do 5 (gdzie "1" - bardzo niski, a "5" - bardzo dobry)

Pole wymagane

Pole wymagane

Częstotliwość (odstępy czasu między odjazdami)

Proszę ocenić w skali od 1 do 5 (gdzie "1" - bardzo niski, a "5" - bardzo dobry)

Pole wymagane

Pole wymagane

Dostępność (odległość z/do przystanku)

Proszę ocenić w skali od 1 do 5 (gdzie "1" - bardzo niski, a "5" - bardzo dobry)

Pole wymagane

Pole wymagane

Koszt (wysokość opłaty taryfowej)

Proszę ocenić w skali od 1 do 5 (gdzie "1" - bardzo niski, a "5" - bardzo dobry)

Pole wymagane

Pole wymagane

Niezawodność (pewność dojechania do wyznaczonego miejsca)

Proszę ocenić w skali od 1 do 5 (gdzie "1" - bardzo niski, a "5" - bardzo dobry)

Pole wymagane

Pole wymagane

Punktualność (zgodność odjazdów z rozkładem jazdy)

Proszę ocenić w skali od 1 do 5 (gdzie "1" - bardzo niski, a "5" - bardzo dobry)

Pole wymagane

Pole wymagane

Rytmiczność (równomierny odstęp między odjazdami w tym samym kierunku)

Proszę ocenić w skali od 1 do 5 (gdzie "1" - bardzo niski, a "5" - bardzo dobry)

Pole wymagane

Pole wymagane

Czas podróży (całkowity czas przemieszczania się z przystanku A do B)

Proszę ocenić w skali od 1 do 5 (gdzie "1" - bardzo niski, a "5" - bardzo dobry)

Pole wymagane

Pole wymagane

Wygoda (komfort oczekiwania na przystanku i przebywania w pojeździe)

Proszę ocenić w skali od 1 do 5 (gdzie "1" - bardzo niski, a "5" - bardzo dobry)

Pole wymagane

Pole wymagane

Informacja (dostęp do informacji o transporcie publicznym w Internecie, w pojeździe na przystanku)

Proszę ocenić w skali od 1 do 5 (gdzie "1" - bardzo niski, a "5" - bardzo dobry)

Pole wymagane

Pole wymagane

Bezpieczeństwo (zarówno w pojeździe jak i podczas oczekiwania na przystanku)

Proszę ocenić w skali od 1 do 5 (gdzie "1" - bardzo niski, a "5" - bardzo dobry)

Pole wymagane

Pole wymagane

Dostosowanie pojazdów do przewozu osób niepełnosprawnych

Proszę ocenić w skali od 1 do 5 (gdzie "1" - bardzo niski, a "5" - bardzo dobry)

Pole wymagane

Pole wymagane

Jakość realizacji, którego z postulatów musiałaby być w pierwszej kolejności poprawiona, aby zaczął/zaczęła Pan/-i częściej korzystać z transportu zbiorowego?

Wskaż postulat do poprawy w pierwszej kolejności

Pole wymagane

Wskaż postulat do poprawy w pierwszej kolejności

Pole wymagane

Proszę wybrać w przypadku dysponowania samochodem. W przypadku braku samochodu proszę wybrać 'nie dotyczy'

Pole wymagane

Pole wymagane

Pole wymagane

logotypy